Tuyển dụng Chuyên viên Trade Marketing

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING   I/ Giới thiệu Công ty: 1.Logo Công ty 2.Giới thiệu Công ty    2.1 Tóm lược: Hệ thống sản xuất và kinh doanh khép kín Trường Tín/ FBF với…

25/07/17 Tuyển dụng

Tuyển dụng Trưởng phòng hành chính nhân sự FBF

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ I/ Giới thiệu Công ty: 1. Logo Công ty 2. Giới thiệu Công ty    2.1 Tóm lược: Hệ thống sản xuất và kinh doanh khép kín Trường…

24/07/17 Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh FBF

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KINH DOANH I/ Giới thiệu Công ty: 1. Logo Công ty 2. Giới thiệu Công ty          2.1 Tóm lược:  Hệ thống sản xuất và kinh doanh khép kín Trường Tín/ FBF…

24/07/17 Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên IT-Công ty cổ phần FBF

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN IT I/ Giới thiệu Công ty: 1. Logo Công ty 2. Giới thiệu Công ty    2.1 Tóm lược:             Hệ thống sản xuất và kinh doanh khép kín Trường Tín/ FBF…

24/07/17 Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên điều phối hàng hóa FBF

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI HÀNG HÓA   I/ Giới thiệu Công ty: 1.Logo Công ty 2. Giới thiệu Công ty      2.1 Tóm lược: Hệ thống sản xuất và kinh doanh khép kín…

24/07/17 Tuyển dụng