Du lịch hè 2017- Công ty Cổ phần FBF

Vào mỗi dịp hè Công ty Cổ phần FBF chúng tôi đều tổ chức Du lịch cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Với mục đích nhằm gắn kết tình đồng nghiệp; xây dựng một hình ảnh FBF năng động…